Czy możemy odliczyć internet mobilny od podatku?

podatek

 

Rozliczenie z podatku dla większości z nas kojarzy się przeważnie z wyliczaniem i zastanawianiem się, co możemy odliczyć, a co nie.  Jak wiadomo, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym można obniżyć o kwotę wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym momencie nasuwa się pytanie o internet mobilny – czy ten rodzaj internetu też można odliczyć?

Jak się okazuje – można to zrobić. Jednak warunek jest taki, że… korzystamy z niego w miejscu zamieszkania. W ustawie o PIT nie zostało jednak użyte słowo ‚wyłącznie’. Dlatego też w zasadzie nie powinno nas to ograniczać do korzystania z internetu mobilnego tylko w domu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760zł. Trzeba pamiętać, że wydatki te muszą mieć potwierdzenie w opłaconej przez nas fakturze, czy rachunku. Odliczenie jak najbardziej obejmuje korzystanie z internetu mobilnego w telefonach komórkowych, jak i posiadanie oddzielnego abonamentu na takie usługi od operatorów sieci komórkowych. Zdaniem ekspertów, ulga powinna obejmować tylko internet, którego używamy do celów prywatnych. Teoretycznie nikt nie może wykluczyć, że fiskus będzie chciał nas skontrolować. Podczas takiej weryfikacji, trzeba byłoby udowodnić, że korzystamy z internetu tylko w domu. Jednak bądźmy szczerzy – taka kontrola podatkowa byłaby i czasochłonna i przede wszystkim zbyt kosztowna.

Related Posts